Skip to content

ORGANITZACIONAL

Si vols...

Afavorir el desenvolupament del talent

Millorar els resultats

Consolidar la marca corporativa

Millorar la gestió dels equips

Afavorir el lideratge positiu

Gestionar de manera eficient situacions de crisi

Millorar la gestió dels intangibles: il·lusió, motivació, compromís, optimisme, confiança i persistència

Prevenir i detectar casos d’assetjament

Millorar el clima laboral

Si existeixen conflictes entre:

  • Companys de treball
  • Directiu i treballador
  • Treballador/directiu i l’empresa
  • Departaments o àrees
  • Treballadors de l’empresa matriu i de les filials
  • Socis i directius
  • Treballadors/directius i/o membres de la família en l’empresa familiar

Si en la teva empresa o organització hi ha:

· Excessiva rotació de personal en una àrea

· Reducció de la productivitat

· Problemes de qualitat en els serveis que s’ofereixen

· Dificultat en el compliment dels terminis

· Costos afegits per la supervisió dels treballadors

· Disminució de la cooperació en o entre els equips de treball

· Comportaments d’abús i assetjament

· Pèrdua de prestigi i poder per part de gerència o direcció

· Insatisfacció dels clients/usuaris

· Disputes derivades de la definició de les funcions, de la sobrecàrrega de treball…

· Controvèrsies derivades del conveni col·lectiu

· Controvèrsies en el Comitè d’Empresa o en el Consell d’Administració

ELS NOSTRES SERVEIS APORTEN UN VALOR AFEGIT A LA TEVA EMPRESA O ORGANITZACIÓ:

Major grau de compliment dels acords

Privacitat en la gestió i resolució de la situació de crisi

Confidencialitat

Flexibilitat, personalització i creativitat en la solució

Control del procés i de la presa de decisions

No es creen precedents judicials

Millora la comunicació

Preserva les relacions

Preserva o millora la reputació de l’organització

Redueix els costos

Celeritat en la resolució