Skip to content

MERCANTIL

Si vols…

Preservar les relacions comercials

Confidencialitat de l’acord

Evitar precedents judicials

Flexibilitat del procés de resolució

Reduir els costos del conflicte

Celeritat

Protegir la reputació i la imatge corporativa

Aconseguir el millor acord

Si existeixen conflictes:

  • Entre socis
  • Entre empreses del grup o filials
  • Amb clients i/o proveïdors
  • Amb altres empreses o tercers: en matèria de competència deslleial, propietat industrial, responsabilitat civil, per incompliment de contractes o diferències en la seva interpretació…
 

AVANTATGES DELS PROCESSOS D’ADR: MEDIACIÓ, NEGOCIACIÓ I FACILITACIÓ

La confidencialitat en aquests processos evita el perjudici reputacional que pot ocasionar un procés judicial. Es preserva la reputació i la imatge de l’empresa

El professional imparcial (mediador, negociador o facilitador) facilita que les parts aconsegueixin identificar els seus interessos i construeixin de manera creativa una solució conjunta i beneficiosa per a tots

Flexibilitat i control del procés. Les parts pacten amb el professional imparcial:

  • el número, el lloc i la freqüència de les reunions
  • els terminis del procés d’ADR
  • la confidencialitat de l’acord
  • l’assistència dels lletrats en les reunions conjuntes

Major grau de compliment dels acords

Es preserven les relacions comercials i professionals

Es redueixen els costos del conflicte

Millora la comunicació