Skip to content

CONSULTORIA DE PREVENCIÓ

Pla d'aproximació al clima laboral

Potencia i millora les relacions professionals, les relacions laborals i la productivitat de l’empresa.

L’èxit de la nostra intervenció és conseqüència d’una suma de factors: la metodologia pròpia de GIRA ADR, el tractament de la informació, la solució adaptada a les persones i a l’entorn implicat, així com el caràcter extern dels nostres serveis.

Facilitació de reunions i d'equip

Millora la comunicació i l’enteniment de l’equip, permet aconseguir reunions eficaces i els objectius fixats, prevenint futures controvèrsies.

Facilitem la comunicació, dinamitzem la reunió i focalitzem als participants en la consecució dels seus objectius i en la presa de decisions consensuades, millorant el clima relacional i les habilitats comunicatives.

Mentoria

Afavoreix l’aprenentatge organitzatiu i el desenvolupament del talent de directius, equips directius i/o professionals.

Dissenyem i dirigim programes específics en comunicació, en gestió d’equips i en gestió de crisis adaptats al “mentee”, en els quals s’identifiquen les àrees de millora, les habilitats que s’han de treballar, així com la durada i l’assiduïtat de les reunions.

Coaching

Millora la flexibilitat i l’adaptabilitat al canvi, empodera, ajuda a gestionar el temps, a dur a terme plans de negocis eficients i a desenvolupar un perfil de lideratge.

Preparem i dirigim a persones i equips amb la finalitat de millorar les seves habilitats, superar reptes i aconseguir fites professionals i empresarials.

Empresa familiar

Regula tots aquells aspectes que faciliten la continuïtat de l’empresa familiar, anticipant-se a les eventuals discrepàncies que puguin sorgir en el seu si, garantint el manteniment de les relacions econòmiques i professionals entre els membres de la família que ostenten la condició de socis i la mateixa empresa, així com la gestió i l’organització d’aquesta.

Protocol de comunicació

Facilita el procés comunicatiu de les organitzacions en establir-se un conjunt de normes, pautes i conductes que afavoreixen la bona comunicació i el desenvolupament de l’activitat en l’empresa o organització.

Protocol de prevenció i actuació per assetjament laboral

Regula les conductes que ens permeten identificar una situació d’assetjament laboral/moral, sexual o per raó de sexe, entre altres, articulant un canal de denúncia i d’actuació per a solucionar una situació discriminatòria.

Formació a directius i responsables

En l’àmbit de la comunicació, de la gestió d’equips i dels conflictes, en format de curs o taller.