La finalitat d’aquest curs és que els membres d’organitzacions socials i polítiques —i en concret regidors i regidores, responsables de la gestió de partits polítics, fundacions i associacions d’incidència política i de transformació social— aprenguin a comunicar i a negociar de forma eficient mitjançant el mètode de l’escola de Harvard amb exemples pràctics que es pugui trobar un partit polític o un representant polític en el seu dia a dia. Per aconseguir un bon resultat cal identificar els interessos de totes dues parts, doncs, fins i tot si els interessos són oposats, és possible arribar a un acord satisfactori per ambdues parts quan s’apliquen les tècniques de negociació de Harvard.

https://www.fundacioudg.org/ca/curs-especialitzacio-negociacio-politica.html

Entradas recomendadas